Elbesiktning

Elbesiktning för trygghet i ditt hem. Låt våra elektriker kontrollera ditt elsystem.

Elbesiktning

Säkerhet och energieffektivitet

En elbesiktning är en undersökning av ditt elsystem av en professionell elinstallatör. Det är viktigt för säkerhet och energieffektivitet. Elbesiktningar är oftast krav vid försäljning eller uthyrning av en fastighet och kan också vara bra att genomföra vid äldre installationer eller stora förändringar. Genom en elbesiktning kan eventuella säkerhetsrisker och ineffektiviteter hittas och åtgärdas för optimal drift.

Behöver du hjälp?

Vår expertis inom området gör att vi kan svara på dina frågor och hjälpa dig att välja den bästa lösningen för just dina behov.

FAQ

Vanliga frågor vi får
om elbesiktning

En elbesiktning är viktig för att säkerställa att ditt elsystem fungerar på ett säkert och energieffektivt sätt. Genom att genomföra en elbesiktning kan en professionell elinstallatör identifiera eventuella säkerhetsrisker och föreslå förbättringar för att göra ditt elsystem mer energieffektivt. En elbesiktning är speciellt viktig om du ska sälja eller hyra ut en fastighet, eftersom det är ett krav att elsystemet är i gott skick.

Det finns flera olika tillfällen då det kan vara lämpligt att genomföra en elbesiktning. Det kan vara vid försäljning eller uthyrning av en fastighet, vid äldre elinstallationer eller vid stora förändringar i ditt hem eller företag. Du kan också välja att genomföra en elbesiktning regelbundet för att säkerställa att ditt elsystem fungerar på ett optimalt sätt och att det inte finns några säkerhetsrisker.

En elbesiktning kan genomföras av en professionell elinstallatör som är auktoriserad av den svenska Elsäkerhetsverket. Det är viktigt att välja en auktoriserad elinstallatör för att säkerställa att undersökningen görs på ett tillförlitligt och professionellt sätt.